Daily Archives: 10 June 2011

PAHLAWAN + PANCASILA


Ada yang absurd dari sejarah Indonesia itu sendiri. Sejarah mencatat bahwa pahlawan yang berjuang di masa sebelum proklamasi dikatakan sebagai pahlawan kemerdekaan. Dan pahlawan yang berjuang sesudah proklamasi dinamakan sebagai pahlawan proklamasi. Atau pahlawan yang menghancurkan gerakan PKI dari Indonesia dinamakan sebagai pahlawan revolusi. Mungkin di jaman sekarang orang seperti Munir harusnya disebut sebagai pahlawan reformasi.

Pahlawan asal kata dari pahala dan wan. Orang yang berjasa yang kemudian mendapat pahala. Pahala selama ini lebih dekat kepada pemahaman Islam, yaitu ganjaran atau balasan.

Dalam Islam, pahala terbesar bagi seorang hamba adalah pahala yang diberikan nanti di akhirat. Dalam banyak ayat, disebutkan bahwa pahala dunia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pahala di akhirat.

Akhirat yang belum dinampakkan mata sekarang namun kenikmatannya disebutkan dalam Al Quran dengan dikatakan sebagai dimana kebun yang mengalir sungai-sungai di bawahnya.Tempat bidadari surga yang perawan dan bening kelihatan tulang sumsumnya. cemeti di surga itu sendiri jauh lebih indah daripada dunia seisinya. Atau bahkan orang yang paling rendahnya berkedudukan di neraka mendapat 10 kali kerajaan bumi . Wa’llahu ta’ala a’lam. Continue reading