Arsip Tag: solo tidak dijual

Tuna Sathak Bathi Sanak

Saiki Solo tambah ‘syumuk’, luwih sumuk tinimbang taun winginane. Biyen aku ngomah ana ing celak bon raja Sriwedari, pase neng mburi Sriwedari, yaiku kampung Kebonan. Lagi telung tahun wingi aku pindah Karanganyar jalaran melu bojo. Saiki aku wis dadi ‘Mahmud’ alias Mamah muda. Anakku  lanang siji, umure lagi setahun. Mulane kuwi yen nginep sewengi ana Solo, anakku gampang banget rewel. Jalarane ya kuwi, Solo saiki sansaya gerah lan kemranyas hawane.

Pancen sumuke Solo saiki wis kaya Jakarta wae. Mula sebabe uga padha, akeh bangunan dhuwur sing dibangun, penghijauan kota tambah suda lahane, malah sing tambah ngrembaka hotel-hotel modern sing sajakke minim lan kurang nggatekne lanskap ijo, alias green land ngono kae.

Mulane kuwi, Mamah sing isih betah neng Solo, tak bujuk-bujuki pindah wae neng Karanganyar. Omah Solo didol. Payune mesti dhuwur. Mamah uga sambat. Pajak PBB wae nganti 2 yuta. Padahal Mamah kuwi dudu pensiunan tur wis ora cekel gawe. Mung ngandalke saka usaha kos-kosan. Sansaya suwe ragat urip neng Solo ya tambah akeh. Lha wong mburi Sriwedari termasuk kampung ana tengah kutha.

“Yen rega omah karo lemah neng RT sisih wetane dhewe, sing jembare padha omahe dhewe iki, wingi payu 1 milyar, Ri.”

“Rata-rata semono payune, Mah. Lumayan yen diijolke neng Karanganyar wis entuk pekarangan sing amba. Turahane iso kanggo usaha.” Lanjutkan membaca